Yritykset - Yritykset

Yritykset

 
Jaakkolan Saha, Veljekset Jaakkola

Sirkkelisahausta nykyaikaisella siirrettävällä kenttäsahalla haluttuihin mittoihin. Vesistökuljetukset Näsijärvellä (maa-ainekset, rakennustarvikkeet ja koneet, myös raskaskalusto). 

Yhteystiedot:
Hannu Jaakkola
Puh. 0500 445 100
 
Kiinteistöhoito- ja remontointi Esa Sivusalo
(Y-tunnus: 2892691-3)

Palvelut

 • sisä- ja ulkomaalaustyöt
 • tapetointi
 • laminaattilattia-asennukset
 • kiinteistöjen erilaiset ulkoaluetyöt
  (ruoholeikkuu, polttopuiden teko, haravointi yms)
 • pienet piha-alueen rakennelmat 
Yhteystiedot:
Osoite: Etelä-Arolan Tie 441, 34270 Velaatta
Puh. 045 236 0058
Sähköposti: sivusaloesa@gmail.com
 
Santalan tila
Lanausta, aurausta, tienvarsien hoitoa
Yhteystiedot:
Antti Moisio
Puh. 0500 809 840
 
Muroleen Kesäkahvila
Vierasvenesatama, kotisatama, veneiden vesillelaskuluiska, kahvila.
Yhteystiedot:
Osoite: Muroleen kanavantie 481 34420 Muroleen kanava
 
Muroleen Vänkäri Oy
Ensiharvennus- ja energiapuupalvelut,  polttopuut ja metsänhoitotyöt. Ostamme energiapuuta myös pystykaupalla.
Yhteystiedot:
Puh. 0500 809 840 ja 050 300 1423
 
Murolekosken tila
 • Koneellista kiven keruuta pelloilta
 • Heinän niittoa
 • Aurausta
 • Puiden ajoa
 • Muita traktoritöitä
Yhteystiedot:
Osoite: Muroleen kanavantie 438, 34420 Muroleen kanava
Petri Mähönen
Puh. 0400 910 473
 
Mäkelän tila, Mika Mäkelä
 • Auraukset
 • Hiekoitukset
 • Teiden lanaukset
 • Maanrakennustyöt 14t tela-alustaisella kaivinkoneella
 • Muut maansiirtotyöt erikokoisilla traktoreilla ja kärryillä sekä muilla varusteilla
 • Polttopuita (myös toimitus)
Yhteystiedot:
Osoite: Muroleentie 746, 34410 Murole
Puh. 040 551 4304
Kotisivut: www.makelantila.net
F
acebook: @makelantila
 
Pasi Kangasniemi, Tmi

Metsuri. Istutus-, raivaus-, harvennustyöt
Maatilojen kausiluonteinen kiireapu

Yhteystiedot:
Puh. 040 522 5126
 
Pekka Jaakkola T:mi

Renkaita maastureihin, henklö ja pakettiautoihin kilpailukykyisin hinnoin!
Myös koneasennukset, huolto ja kuljetinratkaisut

Yhteystiedot:
Puh. 0500 231 891
 
Ruoveden Jatevesirakennus Oy
Yhteystiedot:
Puh. 0400 611 593
 
Ruoveden muuraus

Kaikki muuraustyöt, savuhormit, tulisijat, harkkomuuraus

Yhteystiedot:
Kari Niukkanen
Puh. 0400 611 593
 
Sarvanan tila
 • Tilalla tuotetun lihan suoramyyntiä
 • soraa
 • rehu-urakointi, traktoritöitä
Yhteystiedot:
Roope Sarvana
Oso
ite: Sarvanantie 172 34420 Muroleen kanava
Puh. 040 413 8825
Kotisivut: www.sarvanantila.fi
 
Sukevan kivi

Kaikkea kivestä
Yhteystiedot:
Osoite: Sukeva/Murole
Puh. 017 711 021

 
Tuomisen tilalta kesät talvet
 • Traktorityöt, vesakkomurskaus
 • Polttopuut
Yhteystiedot:
Puh. Ari 040 559 9585

cmsimple.org »